Inscripció

Abonament PISCINA 2021: Abonament PISCINA

BONIFICACIONS Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 25% de l’abonament de temporada. Les famílies monoparentals gaudiran d’una bonificació del 25% de l’abonament de temporada. Les persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33% gaudiran d’una bonificació del 50% en l’import de l’abonament sol·licitat. Les persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% gaudiran d’una bonificació del 100% en l’import de l’abonament sol·licitat. Aquesta acreditació de discapacitat s’ha de fer a les oficines de l’Ajuntament d’Alcoletge. L'Acreditació de la franja d’edat: La franja d’edat obligada al pagament es determina entre 6 i 64 anys, i aquest s’acredita amb efectes de l’1 de juny de l’any en curs. Per gaudir d’aquestes bonificacions s’haurà d’acreditar la situació aportant documents legalment reconeguts.

31/05/2021

12/09/2021

Inscrits
Inscrit {{ key+1 }}

BONIFICACIONS

Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 25% de l’abonament de temporada.

Les famílies monoparentals gaudiran d’una bonificació del 25% de l’abonament de temporada.

Les persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33% gaudiran d’una bonificació del 50% en l’import de l’abonament sol·licitat.

Les persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% gaudiran d’una bonificació del 100% en l’import de l’abonament sol·licitat.

Aquesta acreditació de discapacitat s’ha de fer a les oficines de l’Ajuntament d’Alcoletge.

L'Acreditació de la franja d’edat: La franja d’edat obligada al pagament es determina entre 6 i 64 anys, i aquest s’acredita amb efectes de l’1 de juny de l’any en curs.

Per gaudir d’aquestes bonificacions s’haurà d’acreditar la situació aportant documents legalment reconeguts.Afegir inscrit

Acceptes els termes i condicions d'ús?. Veure termes i condicions


PREU 0 €